Sach Giao Trinh Nguyen Ly Bao Hiem - Sách Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm :: SAHARA ::

Đang tải...

Wellcome to SAHARA
  TRANG CHỦ  HƯỚNG DẪN  GIỚI THIỆU  CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN
Sách
Văn phòng phẩm
Băng đĩa - Phần mềm
CHỦ ĐỀ

Tủ Sách
Tâm Linh
Thiền - Yoga
Minh Triết Phương Đông
Triết Học Phương Tây
Văn Học Việt Nam
Văn Học Thế Giới
Lịch Sử
Khoa Học
Y Học - Thực Dưỡng
Văn Hoá Nghệ Thuật
Địa Lý - Phong Thuỷ
Giáo Dục
Tâm Lý
Gia Đình
Thiếu Nhi
Thiếu Niên
Nghệ Thuật Sống
Danh nhân
Kinh Tế - Chính Trị
Du Lịch
Nghiệp Vụ
Ngoại Ngữ
Luyện thi lớp 9 vào lớp 10
Sách tôn giáo
Âm nhạc
Phong thủy, khoa học thần bí
Khoa học kỹ thuật
Thể dục - Thể thao
Nông - lâm nghiệp, chăn nuôi
Chim,cây cá cảnh - Nhà ở
Kinh tế
Giáo trình kỹ thuật
Từ điển
Khoa học cơ bản
Khoa học thường thức
Tin học
Khoa học xã hội
Sách y khoa
Sách ngoại ngữ
Tủ sách Nguyễn Hiến Lê
Văn học nước ngoài
Sách học làm người
Văn học trong nước
Báo chí-Phát thanh-Truyền hình
Các bộ môn nghệ thuật
Gia đình - nữ công gia chánh
Sách thiếu nhi
Truyện tranh hiện đại
Pháp luật
Triết học - chính trị
Sách giới tính-tâm lý
Du lịch - thám hiểm
Sách danh nhân
Sách dạy nghề
Mỗi ngày 1 cuốn sách - VTV
Tủ sách Alpha Books
Tủ sách First News
Sách nói
Sách giáo khoa
Sách tham khảo (lớp 1 ->12, ĐH)
Giáo trình kinh tế
Luyện Thi THPT Quốc Gia
Lịch Sử - Địa Lý
Đang sửa
Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách
Tìm kiếm sách
Tìm kiếm Tùy Chỉnh

Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm

Nơi Xuất Bản : Nxb Thống kê
Tác Giả : PGS. TS Phan Thị Cúc
Ngày xuất bản : 2008
Số trang : 313
Kích thước : 16 x 24 cm
Trọng lượng : 350(gr)
Hình thức bìa : Bìa Mềm
Số lần xem : 7565

Giá bìa :  65 000  VNĐ
Giá bán:  65 000  VNĐ


Giới thiệu về nội dung:

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................................. 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM................................................................................ 7

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM............................................ 7

1.1.1. Tiếp cận với các phạm trù liên quan đến  Bảo hiểm............................................ 7

1.1.2. Phạm trù “RỦI RO”.................................................................................................. 8

1.1.3. Thuật ngữ “NGUY CƠ”......................................................................................... 10

1.1.4. Thuật ngữ “Khả năng tổn thất”........................................................................... 11

1.1.5. Phạm trù “Tổn thất”............................................................................................... 12

1.1.6. Phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ và tổn thất................................................... 14

1.2. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM............................................................. 16
1.2.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm trong đời sống kinh tế - xã hội.......... 16
1.2.2. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm................................................................... 18
1.2.3. Khái niệm, bản chất bảo hiểm............................................................................... 21
1.2.4. Phân loại bảo hiểm................................................................................................. 24
1.2.5. Vai trò và tác dụng của Bảo hiểm........................................................................ 34
1.3. MỘT SỐ CÁC NGUYÊN TẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ           38
1.3.1. Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN-Most favoured nation)................................ 38
1.3.2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT-National Treatment)................................... 39
1.3.3. Nguyên tắc tiếp cận thị trường............................................................................ 39
1.3.4. Nguyên tắc minh bạch hay công khai................................................................. 40
1.4. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM        40
BÀI ĐỌC THÊM................................................................................................................. 42
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1........................................................................................ 44

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ KHUNG PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM 45

2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM...................................................... 45
2.1.1. Quy luật số đông–Hiện tượng, bản chất, sự vận động trong hoạt động bảo hiểm            45
2.1.2. Thống kê tần suất xảy ra rủi ro............................................................................. 49
2.2. CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM..................................................................... 51
2.2.1. Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất................................................................... 51
2.2.2. Phân tán rủi ro......................................................................................................... 53
2.2.3. Phân chia rủi ro....................................................................................................... 53
2.3. TÁI BẢO HIỂM..................................................................................................................... 53
2.3.1. Định nghĩa............................................................................................................... 53
2.3.2. Phương diện pháp lý.............................................................................................. 54
2.3.3. Sự cần thiết phải tiến hành tái bảo hiểm............................................................. 54
2.3.4. Phân loại tái bảo hiểm............................................................................................ 56
2.3.5. Các phương thức tái bảo hiểm.............................................................................. 64
2.4. ĐỒNG BẢO HIỂM................................................................................................................ 70
2.4.1. Định nghĩa............................................................................................................... 70
2.4.2. Mức chấp nhận....................................................................................................... 71
2.4.3. Phương diện pháp lý của hợp đồng Đồng bảo hiểm........................................ 71
2.4.4. Phương diện ứng dụng.......................................................................................... 72
2.5. HÌNH THÀNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM.............................................................. 72
2.5.1. Nguồn hình thành các quỹ bảo hiểm.................................................................. 72
2.5.2. Phí bảo hiểm............................................................................................................ 73
2.6 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM.................................................... 77
2.6.1. Tính cần thiết phải có sự quản lý của  nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm 77
2.6.2. Các nguyên tắc và nội dung kiểm tra nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm 79
2.6.3. Nội dung kiểm tra................................................................................................... 80
2.7. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ RIÊNG BIỆT CHI PHỐI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM    82
2.7.1. Sự cần thiết.............................................................................................................. 82
2.7.2. Các mối quan hệ bị điều chỉnh............................................................................. 82
2.8. KHUNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM.. 83
2.8.1. Luật kinh doanh bảo hiểm..................................................................................... 83
2.8.2. Quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm............................................................ 83
2.8.3. Tuyên truyền  giáo dục pháp luật bảo hiểm...................................................... 86
2.9. QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM....................................................... 88
2.9.1. Những vấn đề cơ bản về quỹ bảo hiểm xã hội................................................... 88
2.9.2.  Đặc trưng cơ bản của quỹ bảo hiểm xã hội....................................................... 88
2.9.3. Vai trò của quỹ bảo hiểm xã hội........................................................................... 91
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2...................................................................................... 102
CHƯƠNG 3: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM..................................................................................... 104
3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM............................................... 104
3.1.1. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm............................................................................ 104
3.1.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm............................................................................... 105
3.1.3. Hình thức của hợp đồng bảo hiểm.................................................................... 105
3.1.4. Nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm....................................................... 105
3.1.5. Nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại.......................................................................... 106
3.1.6. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, bên được bảo hiểm và của bên bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm        106
3.1.7. Trả tiền bảo hiểm.................................................................................................. 106
3.1.8. Chuyển yêu cầu bồi hoản................................................................................... 107
3.1.9. Bảo hiểm tính mạng.............................................................................................. 107
3.1.10. Bảo hiểm tài sản.................................................................................................. 107
3.1.11. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự............................................................................ 108
3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM..................................................................... 108
3.2.1. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm....................................................................... 110
3.2.2. Khả năng của các bên......................................................................................... 110
3.2.3. Sự chấp thuận của các bên................................................................................. 110
3.3. THIẾT LẬP–THỰC HIỆN–ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM................ 110
3.3.1. Thiết lập hợp đồng............................................................................................... 110
3.3.2. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm........................................................................... 113
3.3.3. Đình chỉ, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm................................................................ 116
3.4. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.................................................. 118
3.4.1. Các yếu tố liên quan đến rủi ro.......................................................................... 118
3.4.2. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm.................................................................. 118
3.4.3. Phạm vi bảo hiểm.................................................................................................. 119
3.5. CƠ CẤU, CÁC LOẠI PHÍ VÀ CÔNG THỨC TÍNH PHÍ BẢO HIỂM........................................... 120
3.5.1 Cơ cấu của phí bảo hiểm...................................................................................... 120
3.5.2. Các loại phí............................................................................................................ 121
3.6. BỒI KHOẢN........................................................................................................................ 122
3.6.1. Khái niệm............................................................................................................... 122
3.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi khoản............................................................... 122
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3...................................................................................... 123
CHƯƠNG 4: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ BẢO HIỂM................ 124
4.1. VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA BẢO HIỂM.................................................... 124
4.1.1 Vai trò hoạt động đầu tư của bảo hiểm thương mại......................................... 125
4.1.2. Vai trò hoạt động đầu tư của bảo hiểm xã hội.................................................. 127
4.2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ ĐẦU TƯ CỦA BẢO HIỂM..................................... 130
4.2.1 Nguyên tắc an toàn............................................................................................... 130
4.2.2. Nguyên tắc sinh lợi.............................................................................................. 131
4.2.3. Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên, kịp thời............. 132
4.3. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM............................................. 133
4.3.1. Nguồn vốn đầu tư của bảo hiểm thương mại................................................... 133
4.3.2. Nguồn vốn đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội.................................................... 136
4.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI  137
4.4.1. Các nhân tố bên trong......................................................................................... 137
4.4.2. Các nhân tố bên ngoài......................................................................................... 146
4.5. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DNBH............................................................ 149
4.5.1. Phòng đầu tư trực thuộc công ty bảo hiểm...................................................... 149
4.5.2. Thành lập một tổ chức đầu tư độc lâp.............................................................. 149
4.5.3 Mua cổ phần ở mức không chi phối của các tổ chức đầu tư khác............... 149
4.6. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 150
BÀI ĐỌC THÊM............................................................................................................... 159
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4...................................................................................... 164
CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM     165
5.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM................................................................. 165
5.1.1. Người mua - khách hàng..................................................................................... 166
5.1.2. Người bán- nhà bảo hiểm.................................................................................... 166
5.1.3 Tổ chức trung gian................................................................................................ 166
5.2. CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM......................................... 166
5.2.1. Cung dịch vụ bảo hiểm........................................................................................ 166
5.2.2. Cầu dịch vụ bảo hiểm.......................................................................................... 170
5.3. MÔI TRƯỜNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI................................................................... 171
5.3.1. Môi trường vĩ mô.................................................................................................. 171
5.4. TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM........................................................................ 178
5.4.1. Các yêu cầu cần thiết của DNBH....................................................................... 178
5.4.2. Các hình thức chủ yếu của DNBH trên thế giới.............................................. 179
5.4.3. Cơ cấu tổ chức tổng quát của DNBH................................................................ 181

5.5. HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM....................................................... 183

5.5.1. Định phí bảo hiểm (định giá bán)....................................................................... 184
5.5.2. Khai thác bảo hiểm (bán hàng).......................................................................... 184
5.5.3. Qui trình giải quyết khiếu nại chi trả bồi thường............................................. 184
5.5.4. Các hoạt động khác............................................................................................. 185

5.6. HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN BẢO HIỂM....................................................................... 185

5.6.1. Hoạt động đại lý bảo hiểm.................................................................................. 186
5.6.2. Hoạt động môi giới bảo hiểm.............................................................................. 187

5.7. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM  188

5.7.1. Thủ tục thành lập DNBH.................................................................................... 188

5.7.2. Nội dung hoạt động của DNBH......................................................................... 189
5.7.3. Quy định giải thể, phá sản, thu hồi giấy phép hoạt động............................. 195
BÀI ĐỌC THÊM............................................................................................................... 197
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5...................................................................................... 211
CHƯƠNG 6: HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.. 212
6.1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI THÀNH LẬP HIỆP HỘI BẢO HIỂM.......... 212
6.2. HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP BẢO HIỂM............................................................................. 213
6.3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP BẢO HIỂM................... 213
6.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HIỆP HỘI VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY       215
6.4.1. Nội dung hoạt động của các cơ quan trong tổ chức ..................................... 215
6.4.2. Cơ chế hoạt động, bổ nhiệm nhân sự của hiệp hội......................................... 218
6.4.3. Các văn phòng đại diện hiệp hội ở nhưng nơi cần thiết................................ 222
6.5.  HỘI VIÊN............................................................................................................................. 223
6.6. TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI.............................................................................................. 225
BÀI ĐỌC THÊM............................................................................................................... 226
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6...................................................................................... 238
PHỤ LỤC 1.................................................................................................................................. 239
PHỤ LỤC 2.................................................................................................................................. 291
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................................... 306

Nhận xét của khách hàng :


Viết nhận xét của bạn

Trở về   Đầu trang   In trang   Gửi e-mail cho người thân
Không Hay (19 người )  61%
Bình Thường (7 người )  23%
Hay (1 người )  3%
Rất hay (4 người )  13%
Không Hay Bình Thường Hay Rất Hay
Thông báo

Website sahara.com.vn đang thực hiện nâng cấp để liên thông dữ liệu từ kho hàng đến trang web; vì vậy một số trường hợp trạng thái sản phẩm chưa chính xác. Trong những trường hợp này nhà sách sahara sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng.

Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.

Phương thức thanh toán

SÁCH HAY
1. Từ Điển Bách Khoa Việt Nam - Trọn Bộ 4 Tập
2. Lãng Du Trong Văn Hóa Việt Nam
3. Phương pháp tư duy và thực hành Bố cục mỹ thuật
4. Almanach - Những nền văn minh thế giới - TẠM HẾT HÀNG
5. Châm Cứu Ứng Dụng Vạn Niên Lịch (Âm Lịch Dương Lịch Đối Chiếu 2002 - 2010: Tý Ngọ Lưu Chú - Linh Quy Bát Pháp - Phi Đằng Bát Phá
6. Rượu Vang Món Quà Của Thượng Đế
SÁCH BÁN CHẠY
1. Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử
2. 41 Năm Làm Báo
3. Báo cứu quốc 1942 - 1954 ­
4. Có 500 Năm Như Thế - Tái bản 2017
 

© Copyright 2014 - 2034 Vườn Lài, Khu Phố 2, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tel: (84.8)22 401 823 - (84.8) 3719 5572 - Fax: (84.8) - 62 893 549 Email: sales@saharavn.com

Powered by PTP SOFT Co.,ltd Tang Like Mien Phi